حسگر کلر باقیمانده

  • YLG-2058-01 Industrial Residual Chlorine Sensor

    YLG-2058-01 حسگر کلر باقیمانده صنعتی

    الکترولیت و غشاm اسمزی سلول الکترولیتی و نمونه های آب را جدا می کند ، غشاهای نفوذ پذیر می توانند به طور انتخابی به نفوذ ClO- برسند. بین این دو الکترود اختلاف پتانسیل ثابت وجود دارد ، شدت جریان تولید شده می تواند به غلظت کلر باقیمانده تبدیل شود.

  • CL-2059-01 Online Residual Chlorine Sensor

    سنسور کلر باقیمانده آنلاین CL-2059-01

    CL-2059-01 الکترودی برای اندازه گیری میزان ولتاژ ثابت کلر آب ، دی اکسید کلر ، ازن است. اندازه گیری ولتاژ ثابت پتانسیل الکتریکی پایدار را در سمت اندازه گیری الکترود حفظ می کند ، اجزای مختلف هنگام اندازه گیری شدت جریان متفاوتی را در پتانسیل الکتریکی تولید می کنند.