اخبار BOQU

  • What is the difference between a single and double junction pH electrode?

    چه تفاوتی بین الکترود pH یک و دو اتصال وجود دارد؟

    الکترودهای PH از طرق مختلف متفاوت هستند. از شکل نوک ، محل اتصال ، مواد و پر کردن. یک تفاوت اساسی این است که آیا الکترود دارای یک اتصال یک یا دو است. الکترودهای pH چگونه کار می کنند؟ الکترودهای ترکیبی pH با داشتن یک نیم سلول حسگر کار می کنند (نقره تحت پوشش AgCl ...
    ادامه مطلب