سنسور ION

  • PF-2085 Online Ion Sensor

    سنسور یونی آنلاین PF-2085

    الکترود کامپوزیت آنلاین PF-2085 با فیلم تک بلور کلر ، رابط مایع حلقوی PTFE و الکترولیت جامد با فشار ، ضد آلودگی و سایر ویژگی ها ترکیب شده است. به طور گسترده ای در مواد نیمه هادی ، مواد انرژی خورشیدی ، صنعت متالورژی ، فلورین حاوی آبکاری و غیره استفاده می شود صنعت کنترل فرآیند تصفیه فاضلاب ، زمینه نظارت بر انتشار.