رسانایی

 • DDG-GYW Industrial Inductive Conductivity Sensor

  DDG-GYW سنسور هدایت القایی صنعتی

  به طور گسترده ای در تمیز کردن لوله نیروگاه ها و مواد غذایی و همچنین تولید مواد شیمیایی در محیط بسیار آلوده استفاده می شود. اندازه گیری مناسب غلظت اسید و اندازه گیری هدایت محلول نمک با غلظت بالا کمتر از 10٪.

 • DDG-GY Industrial Inductive Conductivity/TDS Sensor

  سنسور هدایت القایی / TDS صنعتی DDG-GY

  به طور گسترده ای در تمیز کردن لوله نیروگاه ها و مواد غذایی و همچنین تولید مواد شیمیایی در محیط بسیار آلوده استفاده می شود. اندازه گیری مناسب غلظت اسید و اندازه گیری هدایت محلول نمک با غلظت بالا کمتر از 10٪.

 • DDG-30.0 Industrial Conductivity Sensor

  سنسور هدایت صنعتی DDG-30.0

  سری الکترودهای هدایت به ویژه برای اندازه گیری مقدار رسانایی آب خالص ، آب فوق العاده خالص ، تصفیه آب و غیره استفاده می شود. خصوصاً برای اندازه گیری هدایت در نیروگاه حرارتی و صنعت تصفیه آب مناسب است.

 • DDG-10.0 Industrial Conductivity Sensor

  سنسور هدایت صنعتی DDG-10.0

  سری الکترودهای هدایت به ویژه برای اندازه گیری مقدار رسانایی آب خالص ، آب فوق العاده خالص ، تصفیه آب و غیره استفاده می شود. خصوصاً برای اندازه گیری هدایت در نیروگاه حرارتی و صنعت تصفیه آب مناسب است.

 • DDG-1.0PA Industrial Conductivity Sensor

  سنسور هدایت صنعتی DDG-1.0PA

  سری الکترودهای هدایت به ویژه برای اندازه گیری مقدار رسانایی آب خالص ، آب فوق العاده خالص ، تصفیه آب و غیره استفاده می شود. خصوصاً برای اندازه گیری هدایت در نیروگاه حرارتی و صنعت تصفیه آب مناسب است.

 • DDG-1.0 Industrial Conductivity Sensor

  سنسور هدایت صنعتی DDG-1.0

  سری صنعتی الکترودها به ویژه برای اندازه گیری مقدار هدایت آب خالص ، آب فوق العاده خالص ، تصفیه آب و غیره استفاده می شود.

 • DDG-0.1F&0.01F Industrial Conductivity Sensor

  سنسور هدایت صنعتی DDG-0.1F & 0.01F

  سری صنعتی الکترودها به ویژه برای اندازه گیری مقدار هدایت آب خالص ، آب فوق العاده خالص ، تصفیه آب و غیره استفاده می شود.

 • DDG-0.1 Industrial Conductivity Sensor

  سنسور هدایت صنعتی DDG-0.1

  سری الکترودهای هدایت به ویژه برای اندازه گیری مقدار رسانایی آب خالص ، آب فوق العاده خالص ، تصفیه آب و غیره استفاده می شود. خصوصاً برای اندازه گیری هدایت در نیروگاه حرارتی و صنعت تصفیه آب مناسب است.

 • DDG-0.01 Industrial Conductivity Electrode

  الکترود رسانایی صنعتی DDG-0.01

  سری الکترودهای هدایت به ویژه برای اندازه گیری مقدار رسانایی آب خالص ، آب فوق العاده خالص ، تصفیه آب و غیره استفاده می شود. خصوصاً برای اندازه گیری هدایت در نیروگاه حرارتی و صنعت تصفیه آب مناسب است. 

 • BH-485-DD-10.0 Digital Conductivity Sensor

  سنسور هدایت دیجیتال BH-485-DD-10.0

  سری الکترودهای هدایت آنلاین BH-485 ، در داخل الکترودها به جبران خودکار دما ، تبدیل سیگنال دیجیتال و سایر توابع می رسند. با پاسخ سریع ، هزینه نگهداری کم ، کاراکترهای اندازه گیری آنلاین در زمان واقعی و غیره. الکترود با استفاده از پروتکل ارتباطی استاندارد Modbus RTU (485) ، منبع تغذیه 24 ولت DC ، حالت چهار سیم می تواند دسترسی بسیار راحتی به شبکه های حسگر داشته باشد.

 • BH-485-DD-1.0 Digital Conductivity Sensor

  سنسور هدایت دیجیتال BH-485-DD-1.0

  سری الکترودهای هدایت آنلاین BH-485 ، در داخل الکترودها به جبران خودکار دما ، تبدیل سیگنال دیجیتال و سایر توابع می رسند. با پاسخ سریع ، هزینه تعمیر و نگهداری کم ، کاراکترهای اندازه گیری آنلاین در زمان واقعی و غیره. الکترود با استفاده از پروتکل ارتباطی استاندارد Modbus RTU (485) ، منبع تغذیه 24 ولت DC ، حالت چهار سیم می تواند دسترسی بسیار راحتی به شبکه های حسگر داشته باشد.

 • BH-485-DD-0.1 Digital Conductivity Sensor

  سنسور هدایت دیجیتال BH-485-DD-0.1

  سری الکترودهای هدایت آنلاین BH-485 ، در داخل الکترودها به جبران خودکار دما ، تبدیل سیگنال دیجیتال و سایر توابع می رسند. با پاسخ سریع ، هزینه نگهداری کم ، کاراکترهای اندازه گیری آنلاین در زمان واقعی و غیره. الکترود با استفاده از پروتکل ارتباطی استاندارد Modbus RTU (485) ، منبع تغذیه 24 ولت DC ، حالت چهار سیم می تواند دسترسی بسیار راحتی به شبکه های حسگر داشته باشد.

12 بعدی> >> صفحه 1/2